BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC: LỢI BẤT CẬP HẠI

(Cho những người tuần hành yêu nước một cách trong sáng!) Thực tình không biết viết những lời này ở đây có bị bà con ném đá hay không, nhưn...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP: "TẬP ĐOÀN PHẢN ĐỘNG BẮC KINH PHẢI BIẾT RẰNG, DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG HỀ BIẾT SỢ"

"Tập đoàn phản động Bắc Kinh phải biết rằng: Dân tộc Việt Nam không hề biết sợ. Ngay từ thuở xa xưa, khi số dân nước ta mới trên dưới...

Bỉ ngôn

Kênh Youtube

Nhà bên

Thư viện blog

archive