Bàn về nhà nước trong diễn tiến xã hội

Theo thuyết của các cụ Marx - Engels thì khi xã hội phát triển đến giai đoạn Cộng sản chủ nghĩa thì Nhà nước sẽ "biến mất". Nhà n...

Bỉ ngôn

Kênh Youtube

Nhà bên

Thư viện blog

archive